JAKUB TOMÁŠ:
OTROČINA
SLAVERY

3.—30. 11. 2016

VERNISÁŽ / OPENING 3. 11. 2016, 17.00
POSLEDNÍ VÝSTAVA V MAGAZÍNU V TOMTO ROCE!

Název OTROČINA / otrokářství lze vnímat v širším kontextu jako jeden z typů společenského systému, který více či méně v některých zemích funguje dodnes. Jakub Tomáš ve svých obrazech, v metaforických rovinách, naráží i na tento společenský jev, více se však vztahují k „otročině“ jako k osobnímu problému. Člověk / malíř / umělec se stává otrokem sám sobě, svému vytyčenému cíli a v neposlední řadě médiu samotnému, i když to vše je „otroctví“ spíše na mentální úrovni a jeho následky nejsou zdaleka tak fatální, může mít tento stav destruktivní charakter, jak pro umělce samotného tak i pro jeho okolí. Většina umělců si však tuto sebetrýznitelskou obsesi uvědomuje a považuje ji za důležitou součást motoru, který udržuje tvůrčího člověka v provozu.

Jakub Tomáš je absolventem pražské Akademie výtvarných umění. V současné době patří k výrazným talentům české výtvarné scény.

Autor pracuje s médiem malby, kterou netradičně prezentuje v trojrozměrném objektu i perforované koláži.

Jakub Tomáš web >
Facebooková událost >