VÝUKA ZÁKLADNÍCH VÝTVARNÝCH
TECHNIK A PŘÍSTUPŮ PRO DĚTI

s lektorkou Lenkou Kahudou Klokočkovou
V letošním školním roce pouze v období září – listopad 2016
O pokračování kurzu Vás zde budu informovat

Tento kurz má za úkol otevřít dětem bránu do světa umění
a ukázat jim, že mohou být jeho součástí, ať už v sobě skrývají
velké či menší výtvarné nadání. Děti během hodin budou
pracovat se svými smysly, zrakem i hmatem zkoumat různé tvary,
barvy, struktury, prostor atp. Budou mít možnost rozvíjet
svou fantazii stějně jako záznam viděného.
/LKK/
více informací >