KAROLÍNA ROSSÍ
LIMITY PODOBNOSTI
/ LIMITS OF ANALOGY

7. 4.—3. 5. 2016

VERNISÁŽ / OPENING
7. 4. 2016, 17.00

 

Kam až se dá opakováním motivu zajít?
Do jaké míry jsme schopni opakováním prozkoumat pozorovanou věc a přiblížit se jí?
Pomůže nám to k jejímu lepšímu pochopení?

prezentovaná média: malba / kresba

How far is possible to go by repeating a motif?
To what extent are we able to explore the observed matters by repetition
and to approach them? Can it help us towards their better understanding?
presented media: painting / drawing

kurátor / curator
Lenka Kahuda Klokočková
web Karolína Rossí