magazín a NÁRODNÍ MUZEUM v rámci projektu ARCHEOLOGIE NA DOSAH uvádí

Cyklus přednášek o pravěku

archeologie na dosah >>>

4. 10. / 11. 10. / 18. 10. / 25. 10. 2016

Přednášet Vám budou odborníci z Národního muzea a Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Přednášky budou pravidelně v úterý po celý říjen.

FOTOALBUM z přednášek, 2016 >

___________
Na přednáškách budete mít jedinečnou příležitost seznámit se s dobovými předměty (arch. nálezy), které jsou jinak trvale ukryty za zdmi depozitáře Národního muzea sídlícího v terezínských Magdeburských kasárnách.
___________
ÚTERÝ 4. 10., 17.00—18.15
Mgr. Lubomír Novák, Ph.D. (NM):

Pravěká minulost člověka – opo­míjené základy dnešní civilizace

Pravěké dějiny jsou překvapivě živé, aktuální téma přispívající k pochopení současnosti.

___________

ÚTERÝ 11. 10., 18.00—19.00
Mgr. Viktoria Čisťakova (NM, FF UK):

Doba halštatská (starší doba železná) – doba velkých změn

Kolem roku 800 př.n.l. postupně přerůstá pozdní doba bronzová ve starší dobu železnou – nebo dobu halštatskou, pojmenovanou podle eponymního naleziště Hallstatt (Rakousko). Nastává nová éra železa, která je doprovázena kulturními a hospodářskými transformacemi. Dochází k výrazným proměnám ve společnosti, kdy vůdčí roli přebírají tehdejší „knížata“, jejichž bohaté pohřby na vozech dodnes fascinují svou „barbarskou“ velkolepostí. Nesmíme opomenout ani vzrůstající roli pozdně halštatských hradišť, která byla mocenskými centry v regionech. Vzkvétá interregionální obchod a do střední Evropy se dostávají i luxusní importy ze Středomoří.

___________
ÚTERÝ 18. 10., 18.00—19.00
Mgr. Viktoria Čisťakova (NM, FF UK):

Textil od doby bronzové po raný středověk – prezentace replik pravěkého oblečení (módní přehlídka)

Když se řekne pravěké oblečení, většině z nás se vybaví představa zanedbaných pralidí zahalených do špinavých kožešin. Ovšem realita byla poněkud jiná. Máme k dispozici archeologické nálezy poukazující na to, že i tehdejší populace dbala na krásu svého ošacení, a již od nejstarších dob si lidstvo libovalo ve variabilních ozdobách. Samotná přednáška se zaměří na proměny v odívání napříč pravěkem a bude interaktivně doplněná i o „módní“ přehlídku, kde budete mít jedinečnou možnost na vlastní oči spatřit kostýmy od doby bronzové až po raný středověk.

___________
ÚTERÝ 25. 10., 17.00—18.15
Mgr. Josef Dufek (Ú­stav archeologic­ké památkové péče středních Čech):

Neolit – doba prvních zemědělců

Přednáška o vzniku neolitu, shrnutí teorií o neolitizaci Evropy a o nejnovějších poznatcích o neolitických civilizacích.

___________

Projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR
___________
ZDARMA

facebooková událost >