magazín

Terezín má potenciál

 

galerie / obchod s českým designem a literaturou / výtvarná dílna / multifunkční prostor pro kulturu a vzdělávání / místo pro setkávání

Multifunkční prostor magazín se svým uživatelům poprvé otevřel na začátku října 2015. Měl by svěžím a dynamickým způsobem sloužit jako centrum kultury a vzdělávání nejen obyvatelům Terezína. Hosté z celého světa mají možnost podílet se na sestavení a uskutečnění celoročního pořadu aktivit, které mohou ze zázemí magazínu přesáhnout i do terezínských ulic.

o co nám jde?

Jsme Lenka Kahuda Klokočková / grafička a Daniel Kahuda / hydrogelolog a hudebník, tedy oba máme blízko k umění, vědění, zkrátka ke kultuře obecně. V říjnu 2015 jsme pro Vás otevřeli podnik magazín situovaný přímo na terezínském náměstí. Proč právě tady? Inu, velký, rohový, světlý prostor bývalého obchodu s tabákovými výrobky se nám líbil a nadšeni jsme se zde pustili do realizace hned několika záměrů. Především nám jde o setkávání a vzdělávání lidí, tedy organizujeme výstavy, přednášky, pravidelné kurzy, projekce, výtvarné workshopy, divadelní představení, koncerty ad. Také postupně rozjíždíme nezávislé infocentrum nejen pro mladé, program tematických průvodcovských služeb a v neposlední řadě půjčovnu městských kol. Naše počiny mají za úkol vnést život a radost do pevnostního města / bývalého ghetta Terezína. I na takovém místě může člověk prožívat krásu, pozitivní náladu a touhu po poznání. Vnímáme současný Terezín jako akropoli, která má potenciál.

naše práce

U nás v multifunkčním prostoru magazín se zabýváme hned několika věcmi najednou:

 • výstavy, každý měsíc nová výstava současného umění mladých tvůrců
 • knihy, dětské knihy, terezínská a židovská tematika, česky i cizojazyčně
 • design, ruční práce českých / lokálních designérů
 • vzdělávání nejen pro školy
 • přednášky
 • workshopy
 • výtvarné kurzy, pro děti i dospělé, jednorázové i dlouhodobé
 • kurzy tvůrčího šití
 • akce ve veřejném prostoru, Zažít Terezín jinak 2016 / FB událost
 • nezávislé mladé infocentrum, od září 2016
 • tematické průvodcovské služby (brzy)
 • půjčovna městských kol (brzy)
 • ručně připravovaná káva pro hosty galerie, lokální férové limonády a další

Chtěli byste zde realizovat vlastní projekt? Nemůžeme se dočkat, až se ozvete!

 

manifest

 • podpora lokálních tvůrců, spolků a živnostníků, férového zboží a obchodování, malých českých nakladatelů, kreativity, umění a vzdělávání, komunitního života, sousedských vztahů, maminek s dětmi, cyklistů, cizinců, charity, dětí, seniorů, postižených lidí, zvířat, dobrovolnické činnosti, dobrého jídla, kvalitního a příjemného prostředí k životu, spolupráce a odhodlání k proměňování snů ve skutečnost (všechno jde, stačí jen chtít)
 • HateFree Culture, respekt a tolerance bez strachu, násilí a nenávisti
 • nezávislý apolitický přístup

lidé

Lenka Kahuda Klokočková (hlava magazínu, lektorka výtvarných kurzů)
Daniel Kahuda (technická, hudební a morální podpora)

—————————————————————————————-

magazín

Terezín has potential

 

our work

In our multifunctional space magazín we can do many things together:

 • exhibitions, each month a new expo of young contemporary artist
 • books, children’s books, Terezín and Jewish Issues, in CZ and foreign languages
 • design, hand made pieces from CZ / local designers
 • education not only for school
 • lectures
 • workshops
 • art courses, for children and adults, one-off and long-term
 • sewing courses
 • urban actions in public space, Zažít Terezín jinak 2016 / FB událost
 • independent youth info centre, since September 2016
 • thematic guide services (soon)
 • bike rental (soon)
 • hand-brewed coffee for guests of gallery, local fair trade lemonades and other

Would you realize your own project here? We can’t wait to hear from you!

 

people

Lenka Kahuda Klokočková (head of magazín, lecturer of art courses and workshops)
Daniel Kahuda (technical, musical and moral support)